Garnet Hill

 

 

 

End Tables                                       Sofa Tables

13” x 24” x 24”H                                                18” x 36” x 32”H

17” x 24” x 26”H                                                18” x 42” x 32”H

22” x 24” x 23”H                                                18” x 50” x 32”H

                                                                         18” x 60” x 32”H

Coffee Tables                                 Lift-Top Coffee Table

22” x 42” x 18”H                                                22” x 42” x 18”H

22” x 48” x 18”H                                                22” x 48” x 18”H

36” x 36” x 18”H

40” x 40” x 18”H               

 

WOOD CHOICES

OAK, CHERRY, RUSTIC CHERRY, HARD MAPLE, BROWN MAPLE,

QUARTERSAWN WHITE OAK, QUARTERSAWN RED OAK,

HICKORY, WALNUT

 

Garnet Hill
Garnet Hill Room